Ik zwem mee!

Een nieuw project van stichting Olrik 2022

Kunnen zwemmen is net zo belangrijk als kunnen fietsen. Maar een zwemdiploma halen is duur. Veel gezinnen kunnen dat niet betalen.

Zwemmen in 2022
De gemeente Wageningen heeft vanaf 2022 geld vrijgemaakt om kinderen van 6 jaar uit gezinnen met een laag inkomen hun zwemdiploma te laten halen via het Ik doe mee fonds. Dat is geweldig, maar er zijn ook kinderen van 7 tot 12 jaar die dan buiten de boot vallen.

Zwemproject stichting Olrik
Stichting Olrik heeft hiervoor een oplossing bedacht: samen met sportfondsenbad de Bongerd, de gemeente en het Ik Doe Mee-fonds hebben we een zwemproject opgezet: alle Wageningse kinderen van 7 tot 12 jaar die onder de regeling van het Ik Doe Mee-fonds vallen, kunnen zich opgeven om hun zwemdiploma ABC te halen.

Hoe is het idee ontstaan?
Toen wij van onze kinderen de prijzen hoorden dachten we meteen: dat kunnen veel ouders nooit betalen. Hier hebben we als Stichting Olrik verder over nagedacht. Dit moet toch anders. Zeker nu er geen schoolzwemmen op de scholen meer gegeven wordt. Ieder kind in Nederland moet net zoals fietsen kunnen zwemmen!
We zijn in overleg gegaan met Petra van Amersfoort van de PvdA-fractie in Wageningen. Zij heeft een motie ingediend in de raad om zwemles voor minima mogelijk te maken. Deze motie is door de raad aangenomen. Daarin is afgesproken dat vanaf 2022 alle 6-jarigen die onder doelstelling vallen van het Ik Doe Mee Fonds vallen in aanmerking komen voor zwemles.
Daarbij hebben we afgesproken dat wij als Stichting Olrik de financiering deels gaan regelen voor kinderen van 7-12 jaar. Zij hebben anders geen mogelijkheid om een zwemdiploma te kunnen behalen.
Vervolgens zijn we in overleg gegaan met sportfondsenbad Wageningen. Alwin Heij, de directeur was direct erg enthousiast over ons project. Ook hij ziet al jaren dat er een grote groep kinderen buiten de boot valt en daar heeft hij veel moeite mee. Hij was bereid om voor ons project Ik Zwem Mee een fikse korting te geven voor het behalen van een zwemdiploma ABC. Daar zijn we erg blij mee!
Masood Eslami hebben we gevraagd om onze aanvragen in behandeling te nemen. Hij voert het fonds Ik Doe Mee in Wageningen voor minima uit. Zie ook site www.ikdoemeefonds.nl Ouders en kinderen kunnen hier gebruik van maken wanneer hun inkomen niet hoger is dan 130% van bijstandsniveau.

Met Solidez hebben we afgesproken dat wanneer kinderen 4 keer ongeoorloofd verzuimd hebben de jongerenwerksters gaan onderzoeken hoe dit verzuim komt.
Inmiddels hadden we ook al contact met ambtenaren van de gemeente Wageningen die armoede en minimabeleid als aandachtspunt hebben. Ook zij werken voortvarend mee bij het bedenken hoe ons project Ik Zwem Mee tot een succes kan komen.

We hebben nog hulp nodig
Inmiddels hebben we al een begin gemaakt met de financiële middelen die nodig zijn voor ons project: Van Kreeft Bouwbedrijf ontvingen we een cheque van 4.000 Euro!
Ook van onze sponsor uit het bedrijfsleven hebben we al een bijdrage ontvangen. Maar helaas is dat niet voldoende. Per kind hebben we nog een bedrag van 210 Euro nodig voor een zwemdiploma ABC.
Wilt u een kind gedeeltelijk of helemaal sponsoren, doneer dan op het rekeningnummer van stichting Olrik: NL23 TRIO 0198 4296 14
Onder vermelding van: Ik Zwem Mee.

Meer informatie staat op www.ikzwemmee.nl

Vragen?
Bel:
Kobi van Brakel 06 14069060
Wati van de Beek 06 52006785

Ik

zwem

mee!

Over ons

Over ons

Stichting Olrik

De stichting heeft de ANBI-status, wij hebben geen winstoogmerk. De bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers.

Doelstelling:

Stichting Olrik verschaft middelen aan initiatieven, bedoeld om anderen te helpen. Die initiatieven moeten voldoen aan de volgende, door ons geformuleerde criteria:

  • Kleinschalig
  • Gericht
  • Concreet

Het heeft onze voorkeur om projecten te steunen die in Nederland plaatsvinden. We zijn ook bereid om buitenlandse projecten te sponsoren, mits de organisatie hiervan zich in Nederland bevindt.

Initiatiefnemers van een project ten behoeve van een goed doel kunnen bij ons een aanvraag indienen voor sponsoring. Wij bepalen in overleg of de aanvraag gehonoreerd wordt. Als u een suggestie heeft voor een project, laat het ons dan weten via het contactformulier.

 

Gegevens Stichting Olrik / ANBI-status

Naam Stichting Olrik
Opgericht 17 maart 2005
RSIN / ANBI nr. 814444775
KvK 9150118
IBAN NL23 TRIO 0198 4296 14
   
Contactgegevens  
Adres Generaal Foulkesweg 86
  6703 BZ Wageningen
Telefoon 0317 414069
Email info@stichtingolrik.nl
   
Bestuur Kobi van Brakel, voorzitter
  Wati van de Beek-Soemantri, penningmeester
  Lid: Vacature
  Loes Bugter, advies

 

 

delen

smaakt

beter

Delen smaakt beter 2.0

Frieten voor de voedselbank

Wageningen, 28 december 2021

Alwin Heij, directeur van zwembad de Bongerd zat met 60 kilo friet in zijn maag (niet letterlijk, gelukkig). Vanwege de lockdown, kon er geen eten meer verkocht worden en de friet kon niet in de vriezer. Hij belde Kobi van Brakel van stichting Olrik en zij nam vervolgens contact op met Masood Eslami, Wagenings ondernemer en initiatiefnemer van de ludieke kerstactie ‘Delen smaakt beter’.

Kobi en Masood maakten 101 frietbakken en deze werden bezorgd bij de Voedselbank in Wageningen om daar uitgedeeld te worden.

Eerdere project(en)

Donatie Menzisfonds

Dankzij een donatie van €2500.- van het Menzisfonds voor "Ik zwem mee" kunnen bijna 12 kinderen weer meedoen om hun diploma A-B-C te halen.

 

Donatie Hike en Bike 2022

Hike en Bike 2022 leverde een cheque op van €4500.- Dit komt ten goede aan extra zorg voor mensen met een ernstige ziekte, in de vorm van bijvoorbeeld massages of  schoonheidsbehandelingen. Hiermee willen we bereiken dat mensen zich even niet ziek voelen, door gewoon even lekker verwend te worden.

 

Zwemkleding voor kinderen AZC Wageningen

Een snelle actie van stichting Olrik. Kinderen in het AZC Wageningen hadden zwemkleding nodig voor hun zwemlessen. Voor 20 kinderen hebben we dit kunnen regelen.

kleinschalig

concreet

gericht

onze

projecten

Projecten

Projecten

Nieuwe tassen voor Straatnieuws Utrecht

April 2014

Eén van onze eerste projecten in 2005 was het sponsoren van tassen voor de Utrechtse verkopers van het Straatnieuws. Die tassen zijn inmiddels verdwenen, dus hoog tijd voor een nieuwe aanvoer.

Lees meer...

Een nieuw dak voor de St. Jozefschool in Paramaribo

April 2008

Eind maart kregen we een aanvraag voor sponsoring van Rob van Oene. Als eindstage voor zijn Pabo opleiding ging hij naar de St. Jozefschool (primair onderwijs)in Paramaribo, Suriname. Hij zag dat op de school veel basiszaken ontbraken, zoals schoolboeken, schrijfmateriaal en schoolbanken en stoelen.

Lees meer...

Pension Singelzicht

Maart 2007

Op 21 maart 2007 zijn we op bezoek geweest bij Pension Singelzicht. Dit is een opvanghuis voor zwerfjongeren van 17 tot 23 jaar. Dit huis is vrij uniek, omdat de jongeren niet alleen de basisbehoeften van Bed, Bad, Brood maar ook Begeleiding en Buitenzorg (=nazorg).

Lees meer...

ANBI

status

Contact

Contact

Ik wil graag:
Bereken het volgende: 3 plus 6.