Bureaus voor Pension Singelzicht

2007

Op 21 maart 2007 zijn we op bezoek geweest bij Pension Singelzicht. Dit is een opvanghuis voor zwerfjongeren van 17 tot 23 jaar. Dit huis is vrij uniek, omdat de jongeren niet alleen de basisbehoeften van Bed, Bad, Brood maar ook Begeleiding en Buitenzorg (=nazorg).

Er wonen 25 jongeren die op het moment van binnenkomst geen vaste verblijfplaats hadden.

Zij werken onder begeleiding aan een toekomst met als motto: Wonen-Leren-Werken. Het doel is: stoppen met het zwervend bestaan.

De jongeren hebben een geschiedenis van verwaarlozing, misbruik en onderdrukking. De meeste zwierven jarenlang van pleeggezin naar internaat naar crisisopvang waarna ze uiteindelijk op straat belandden. Daar geldt slechts één ding: overleven. Antwoorden worden vaak gevonden in criminaliteit, dealen, prostitutie en het opbouwen van grote schulden.

Pension Singelzicht helpt de jongeren met onderdak, het vinden van werk of het afmaken van een opleiding. Ook helpen ze met het aanvragen van een uitkering en schuldsanering.

Binnenkort zal Singelzicht een eigen project starten waar het “leren werken”centraal staat.

Ook de geestelijke en lichamelijke gezondheid krijgen veel aandacht; de jongeren gaan weer naar de huisarts en de tandarts. Er is een psychiatrisch verpleegkundige aanwezig en tijdens groepssessies zullen onderwerpen als drugsgebruik en sociale omgang aandacht krijgen.

De jongeren blijven gemiddeld 1 jaar in Singelzicht. Daarna worden ze begeleid in het zoeken naar eigen woonruimte of krijgen ze een BOL-woning (Begeleiding Op Locatie). In een BOL-woning blijven ze ongeveer een jaar, daarna stromen de jongeren door naar de reguliere huisvesting.

Het adres van Pension Singelzicht is: Wittevrouwenkade 1 in Utrecht
www.singelzicht.nl

Wij vinden dit echt een geweldig project en stichting Olrik steunt het pension door de gift van 25 buro’s  en de financiering van professionele sollicitatie/presentatietraining